Solarni paneli

060/089-1199

Solarni paneli AbiSolar HalfCell

AB-60MHC

– Tip solarnog panela HalfCell Monocrystalline
– Maksimalna snaga [W] 310
– Napon otvorenog kola: 39,80V
– Struja krakog spoja: 9,77A
– Maksimalni napon: 33,50V
– Maksimalna struja: 9,26A
– Tolerancija snage: 0~+4,99W
– Broj celija: 60
– Efikasnost celije: 18,67%
– Dimenzije: 1674x992x35mm
– Težina: 18,6kg

Vrednost: xxx,xx€
Vrednost sa PDV-om xxx,xx€

AB-60PHC

– Tip solarnog panela HalfCell Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 280
– Napon otvorenog kola: 37,20V
– Struja krakog spoja: 9,24A
– Maksimalni napon: 32,00V
– Maksimalna struja: 8.75A
– Tolerancija snage: 0~+4,99W
– Broj celija: 60
– Efikasnost celije: 17,11%
– Dimenzije: 1674x992x35mm
– Težina: 18,5kg

Vrednost: xxx,xx€
Vrednost sa PDV-om xxx,xx€

Solarni paneli SHARP

solarni panel sharp

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 250
– Napon otvorenog kola: 37,80V
– Struja krakog spoja: 8,80A
– Maksimalni napon: 30,60V
– Maksimalna struja: 8.17A
– Tolerancija snage: 0~+4,99W
– Broj celija: 60
– Efikasnost celije: 15,35%
– Dimenzije: 1650x990x38mm
– Težina: 18,5kg

Vrednost: 123,33€
Vrednost sa PDV-om 148,00€

solarni panel sharp

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 250
– Napon otvorenog kola: 37,80V
– Struja krakog spoja: 8,80A
– Maksimalni napon: 30,60V
– Maksimalna struja: 8.17A
– Tolerancija snage: 0~+4,99W
– Broj celija: 60
– Efikasnost celije: 15,35%
– Dimenzije: 1650x990x38mm
– Težina: 18,5kg

Vrednost: 175,00€
Vrednost sa PDV-om 210,00€

solarni panel sharp

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 250
– Napon otvorenog kola: 37,80V
– Struja krakog spoja: 8,80A
– Maksimalni napon: 30,60V
– Maksimalna struja: 8.17A
– Tolerancija snage: 0~+4,99W
– Broj celija: 60
– Efikasnost celije: 15,35%
– Dimenzije: 1650x990x38mm
– Težina: 18,5kg

Vrednost: 183,33€
Vrednost sa PDV-om 220,00€

Solarni paneli ANKARA SOLAR AS-6P 250W

solarni paneli

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 250
– Tolerancija +3%/-3%
– Nominalni napon [V] 37.60
– Nominalna struja [A] 8.68
– Napon praznog hoda[V] 30.01
– Struja kratkog spoja[A] 8.24
– Dimenzije [mm] 1660x990x40
– Ram Aluminijum
– Dimenzija jedne ćelije [mm] 156×156
– Broj ćelija [kom] 60
– Težina [kg] 20

Vrednost: 210,00€
Vrednost sa PDV-om 252,00€

Solarni paneli WINAICO WST-250P6

solarni paneli

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 250
– Tolerancija +3%/-3%
– Maksimalni napon [V] 30.73
– Maksimalna struja [A] 8.15
– Napon praznog hoda[V] 37.52
– Struja kratkog spoja[A] 8.53
– Dimenzije [mm] 1665x999x435
– Ram Aluminijum
– Dimenzija jedne ćelije [mm] 156×156
– Broj ćelija [kom] 60
– Težina [kg] 18.7

Vrednost: 200,00€
Vrednost sa PDV-om 240,00€

Solarni paneli ZMSOL – 230P

solarni paneli

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 230
– Tolerancija +3%/-3%
– Maksimalni napon [V] 28.4
– Maksimalna struja [A] 8.1
– Napon praznog hoda[V] 35.6
– Struja kratkog spoja[A] 8.75
– Dimenzije [mm] 1650x992x45
– Ram Aluminijum
– Dimenzija jedne ćelije [mm] 156×156
– Broj ćelija [kom] 60
– Težina [kg] 19

Vrednost: 149,50€
Vrednost sa PDV-om 179,40€

Solarni paneli 240W HQ(High Quality)

solarni paneli

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga: 240W
– Efikasnost ćelije: 14,75%
– Broj ćelija: 60
– Maksimalni napon pod punim opterećenjem: 30,04V
– Maksimalna struja pod punim opterećenjem: 7,99A
– Napon otvorenog kola: 37,5V
– Struja kratkog spoja: 8,51A
– Dimenzije panela: 1640x992x40mm
– Dimenzija jedne ćelije: 156x156mm
– Težina: 19kg

Vrednost: 168,00€
Vrednost sa PDV-om 201,60€

Solarni paneli SL 260AA 60EU

solarni paneli

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 260
– Tolerancija +3%/-3%
– Maksimalni napon [V] 30.9
– Maksimalna struja [A] 8.4
– Napon praznog hoda[V] 36.7
– Struja kratkog spoja[A] 8.9
– Dimenzije [mm] 1640x990x40
– Ram Aluminijum
– Dimenzija jedne ćelije [mm] 156×156
– Broj ćelija [kom] 60
– Težina [kg] 19

Vrednost: 182,00€
Vrednost sa PDV-om 218,40€

Solarni paneli SHARP ND-220E1F

solarni panel sharp

– Tip solarnog panela Polikristal
– Maksimalna snaga [W] 220
– Dimenzija jedne ćelije [mm] 156×156
– Dimenzije [mm] 1652 x 994 x 46
– Ram Aluminijum
– Broj ćelija [kom] 60
– Težina [kg] 21

Vrednost: 209,00€
Vrednost sa PDV-om 250,80€

Solarni paneli LG MONO X NEON

solarni panel lg

– Tip solarnog panela Monokristal
– Maksimalna snaga [W] 280
– Tolerancija +3%/-3%
– Maksimalni napon [V] 31.5
– Maksimalna struja [A] 9.7
– Napon praznog hoda[V] 38.9
– Struja kratkog spoja[A] 9.56
– Dimenzije [mm] 1640x1000x35
– Ram Aluminijum
– Dimenzija jedne ćelije [mm] 156×156
– Broj ćelija [kom] 60
– Težina [kg] 16.8

Vrednost: 280,00€
Vrednost sa PDV-om 336,00€

predstavnistva i montaze

O solarnim panelima

Gotovo 90% ukupnih svetskih solarnih panela je napravljeno od silicijuma. Silicijum koji se koristi za izradu solarnih panela ima mnogo formi, glavna razlika je čistina silicijuma. Šta čistoća silicijuma zapravo znači? Što su savršenije poredjani molekuli silicijuma, to će solarna ćelija efikasnije konvertovati solarnu energiju u električnu.
Efikasnost solarnih panela ide ruku pod ruku sa čistoćom, ali je proces koji se koristi kako bi se osigurala čistoća silicijuma jako skup. Efikasnost solarnog panela ne bih trebalo da bude vaša primarna briga. Cena i iskoristivost prostora su odlučujući faktori za većinu ljudi.
Silicijum je sirovi materijal koji se koristi za proizvodnju solarnih ćelija. To je drugi najveći element u izobilju na Zemlji. Postoje tri vrste solarnih panela:

  • Monokristalni solarni paneli ili “single crystal”. Prva generacija solarnih ćelija odlična efikasnost (12 – 19%) (23% u laboratorijskim uslovima) ali, skup proces proizvodnje. Još jedan nedostatak – potrebno je puno energije za dobijanje čistog  kristala.
  • Polikristalni solarni paneli. Niži troškovi proizvodnje, koji zahtevaju manje energije za proizvodnju. 11 – 15% efikasnost (18% u laboratoriji).
  • Amorfni solarni paneli. Novija tehnologija, niži troškovi proizvodnje, ali na žalost niža efikasnost(8 – 10%) (13% u laboratoriji). Ovaj proces može koristiti vrlo tanke slojeve od amorfnog silicijuma (0,3 do 1,0 mikrona u odnosu na 500 mikrona za druge vrste,. Amorfni silicijum se obično ugradjuje u potrošne robe kao što su kalkulatori i satovi.

Amorfni solarni paneli zahtevaju oko dva puta veću površinu da bi proizveli istu količinu električne energije kao monokristalni ili polikristalni solarni paneli, Amorfni moduli bolje reaguju na difuznu i fluorescentnu svetlost i bolje rade pri višim temperaturama.
Jedna solarna ćelija uvek daje napon od oko 0,5 volta, bez obzira na njenu veličinu.Više solarnih ćelija, više snage koja se meri u amperima. Solarni paneli se takođe mogu povezati paralelno za povećanje struje.
Najčešći su solarni paneli za 12 voltne sisteme. Kod jačih sistema koriste se solarni paneli 24V.Sve što trebate znati je da su ćelije unutar solarnog panela zaštićene od vlage i spojene da rade u celini.
Solarni paneli treba da proizvode više od 12 volti da bi mogli puniti 12 voltne baterije. Napon može pasti iz nekoliko razloga:

  • Pri visokim temperaturama. Za razliku od solarnih kolektora za grejanje vode, solarni paneli rade manje kad je jako vruće! U tropskim klimama su preporučljivi solarni paneli s većim naponom.
  • Kada govorimo o fotonaponskim panelima, obično se to odnosi na njihovu snagu merenju u vatima (W).

Solarni paneli mogu biti spojeni u seriju ili paralelno.
Osnovni element u svakom fotonaponskom sistemu je solarni panel. Solarni paneli se sastoje od velikog broja fotonaponskih ćelija koji su povezani u kombinaciji serijski ili paralelno kako bi se dobio prikladan napon,odnosno snaga. Njihove osnovne karakteristike su dugačak period esploatacije, veliki stepen efikasnosti, kao i velika otpornost na mehanička atmosferska dejastva. Najvažniji faktor koji utiče na proizvodnju električne energije svakog modula je njegova snaga. Snaga svakog solarnog panela se povećava sa smanjenjem temperature i obratno, smanjuje se sa povećanjem temperature.